Nee, het is geen Instagram, maar eerder foto’s van huizen en traditionele huizen die eeuwen geleden zijn gebouwd door gewone mensen zoals jij en ik.Toen ik naar Los Angeles, CA verhuisde, was ik enthousiast om mijn leven op een heel andere plek te beginnen dan waar ik mijn hele leven had gewoond.Toen ze de schoonheid van traditionele huizen ontdekten, wilde ze er meer quality time in doorbrengen in de stad.

Traditionele woning bouwen

Toen ik uit mijn raam keek, zag ik het prachtige landschap, de prachtige tuinen, de prachtige gazons en bloemen in bloei.Ik kon het niet helpen om naar de prachtige architectuur te staren en hoe het was uitgehouwen en gevormd, alsof het mijn eigen huizen waren die langs de wegen en hoeken van het traditionele huis liepen.Toen ik langs een van deze mooie huizen reed, trok het echt mijn aandacht, het was zoveel anders dan de huizen die ik in Los Angeles was opgegroeid.Het was zelfs nog adembenemender omdat het werd gebouwd in een eeuwenoude stijl die ranchstijl wordt genoemd;met andere woorden, het had een zeer traditionele houten buitenkant, een bakstenen huis aan vier zijden met twee verdiepingen en zeer grote binnenkamers met gevels van eiken, tegels en beschilderd porselein.Als ik een of twee details had gemist, zou ik hebben gezworen dat dit een van mijn eigen traditionele huizen was, een huis dat vele jaren geleden door mijn overgrootouders in hun eigen dagen is gebouwd.

De stad heeft aangelegd wat nu is toegestaan op grond van de staatsorde die niet-inkomensbeperkte woningbouw aan banden legt. De afdeling verklaarde dat elk project van meer dan 20% van de totale eenheden, omdat inkomensbeperking nu als niet-inkomensgecontroleerd wordt beschouwd. Bij traditionele woningbouw mag een gebouw alleen worden gebouwd als de ontwikkelingskosten niet meer bedragen dan 20% van de totale inkomsten van het gebied waarin het zal worden gebouwd. Deze volgorde heeft echter invloed op de manier waarop ontwikkelaars de betaalbaarheid van hun projecten interpreteren. Nu, zelfs als de kosten als te hoog worden beschouwd, zullen ontwikkelaars de huizen nog steeds bouwen vanwege hun vermogen om de dichtheid en de marktprijs te verhogen.

Door de toenemende dichtheid is er meer vraag naar wooneenheden ontstaan, maar is er ook een probleem ontstaan op de huizenmarkt in San Francisco. Huizenbouwers hebben het aantal eenheden per vierkante meter project verhoogd, maar huizenkopers zijn trouw gebleven aan de traditionele eengezinswoning. De stijgende huizenprijzen in San Francisco hebben geleid tot een behoefte om het aanbod te vergroten. De afdeling Planning en Recreatie van San Francisco heeft een plan voor huisvestingsontwikkeling uitgevaardigd om de ontwikkeling van gebieden die geschikt zijn voor gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen te stimuleren.

De afdeling Planning van San Francisco heeft ook aangekondigd dat het van plan is om enkele voorstedelijke buurten te reorganiseren. Deze rezone maakt deel uit van een plan om de productiestrategieën voor betaalbare huisvesting van San Francisco’s Housing Development Agency uit te breiden. De afdeling hoopt dat deze stap de thuisproductie zal verhogen en het aantal betaalbare woningen voor mensen met een gematigd inkomen zal vergroten.

Veel steden en provincies in het hele land hebben te maken met een terugval in het bouwen van huizen en kampen met een gebrek aan bouwers. Dit heeft een probleem veroorzaakt in hun vermogen om diensten en middelen te leveren om hun gemeenschappen te ondersteunen. Jarenlang was de VS afhankelijk van immigranten die via Ellis Island naar het land kwamen. Er waren miljoenen mensen nodig om de infrastructuur te bouwen die nodig was om de snelgroeiende bevolking te ondersteunen, waaronder scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Nu verlaten zelfs geïmmigreerde arbeiders het land, nemen geld mee en verminderen het aantal arbeiders op Ellis Island dat de beroepsbevolking vormt. Deze vermindering van de totale beroepsbevolking vermindert de vraag naar geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector, en veel steden en provincies kunnen niet in hun bouwbehoeften voorzien zonder een instroom van nieuwe werknemers.

Helaas merken veel steden en provincies dat hun vermogen om in hun behoefte aan woningbouw te voorzien sneller afneemt dan de bevolkingsgroei. Als reactie hierop creëren ze ontwikkelingsgrenzen en landgebruikcontroles om de start van huisvesting te vertragen. In San Diego heeft de stad bijvoorbeeld een 20-jarig groeiplan voor woningen opgesteld dat vereist dat een bepaald percentage van de nieuwbouwprojecten voor woningen onder het huidige bevolkingsniveau in de buurt ligt. In Washington County heeft het bestuur een landgebruiksplan aangenomen dat de ontwikkeling beperkt waar het “ongebruikelijke of onverenigbare” gevolgen zou hebben voor bewoners en natuurlijke hulpbronnen. Deze landgebruikcontroles hebben een impact op de woningbouwsector omdat het het voor bouwers moeilijk of onmogelijk maakt om projecten te vinden die de meeste huisvesting mogelijk maken. De gevolgen zijn het ernstigst bij projecten buiten de stad, op uiterwaarden of in de buurt van braakliggend land.

 

LivingHome traditionele woningbouw behoort tot de LivingWood groep met meer dan 20 jaar ervaring. Dankzij deze jarenlange ervaring in de woningbouw